פרטי היצירה

סוג היצירה תחום תחום משנה
שם ההוצאה שפה
סוג מהדורה טקסט חופשי   

וידאו

אודיו

גרסה מלאה לקריאה /הורדה

גרסה חלקית לקריאה /הורדה

ספר מודפס
דירוג מערכת: 
שאלות ותשובות

דירוג הגולשים
מדהים!
אהבתי
מעניין
לא אהבתי


שם:  שאלות ותשובות
מחבר:  משה רבפוגל

תאור:

שו"ת פשוט בענייני תשובה, אמונה ודעת מלוקט ע"י השב בן שאול משה  

מבוסס על כ 226 שאלות ותשובות שנשאלו באתר (מתוך שש מאות) במשך השנים האחרונות בענייני אמונה ודעת, תשובה, עבודת ה', תפילה, גאולה ומשיח ועוד וכולם נענו בהתבסס על הליך התשובה ובהתבסס על דברי ראשונים ואחרונים ובהם הרמב"ם, אדמו"ר הזקן והרבי מליובאוויטש ורבנים בני זמננו
לוקט והוכן ע"י משה מאיר רבפוגל בשנת תש"ע


עבודת ה'

שאלה

אינני מבין מהי עבודת ה'-לשם שמים, איך אפשר לעשות משהו בלי אינטרס כלל, הרי גם אם אני רוצה ``להדבק באין סוף``,זה אינטרס, א``כ-מהי מצווה לשמה ומה ההגדרה ל``תורה לשמה" ?
איך עובדים על עצמנו בכדי להגיע למדריגה זו ?
תשובה

האדם הנו ``נברא`` לפיכך להדבק באל שהוא האין סוף אין זה אנטרס אלא זוהי תכליתו. ע בודת ה' לשמה פירושה לפי הרמב``ם בספר המדע הלכות תשובה פרק עשירי לעבוד את ה' מאהבה ולא על מנת לקבל שכר או/ו מיראה. יחד עם זאת הרמב``ם בעצמו אומר שעל האדם לצפות לחיי העולם הבא ולעשות הכל על מנת שיזכה לחיי העולם הבא ולשם המחשה הוא מביא את דוד המלך (כמה כמה דוד לחיי העולם הבא). כך שניתן לומר שמכיוון שהאדם הנו נברא ושלמותו הנה שיזכה לחיי העולם הבא מחשבה וכוונה זו שיזכה לחיי העולם הבא איננה גורעת מעבודת ה' לשמה, כלומר מעבודה מאהבה.
שאלה
מהו הביטוי העליון של האמונה ?
תשובה
הביטוי העליון של האמונה הנו קבלת עול מלכות שמים הבא לידי ביטוי באמירת קריאת שמע פעמיים ביום, קיום מצוות עשה והזהירות בשמירת מצוות ה"לא תעשה" וכדברי אדמו"ר הזקן בספר התניא "למען לא נחטא".


חזרה בתשובה
שאלה

מזה כשנתיים אני רוצה לחזור בתשובה על עוון שעשיתי. אני מתקשה בכך אע``פ שהחלטתי כבר מס' פעמים לחזור בתשובה אני ממשיך למעול בקודש אנא עזרו לי וחזקו אותי.

תשובה

ראשית, חזק ואמץ בהחלטתך הטובה. עליך לדעת שלא קל לחזור בתשובה ולפיכך אמר הרמב``ם שמעלתם של בעלי תשובה גדולה ממעלתם של מי שלא חטאו וזאת מכיוון שעליהם להתגבר יותר על יצרם (הרמב``ם, ספר המדע, הלכות תשובה). כך גם עליך להסיח את דעתך מהעוון ולא לדוש בו אלא להרחיקו ממך באופן כזה שלא תשוב עליו. אמרו רבותינו הקדושים שדוד המלך אמר ``חטאתי לנגדי תמיד``, כלומר הוא ידע שחטא, והודה בחטאתו וקיבל על עצמו לעתיד לא לחזור על מה שחטא. יחד עם זאת אומר הרבי שעל האדם השב בתשובה לדעת שחטא אבל לא לשוב ולעיין בחטאו יתר על המידה ולהסיח דעתו ממנו פן ילכד ח``ו שנית במהמורות היצר. גם כן עליו לגדור את עצמו באופן שלא יתקרב לעוון, כגון מה שאמרו רבותינו בנזיר שאסור בשתיית היין שגם עליו להרחיק עצמו מהכרם פן יפתהו יצרו להיכנס לשם וכן מה שאמרו רבותינו הקדושים בעניין הנשים שעל האדם להרחיק עצמו מהם באופן שלא יריח בבשמיה ולא יתייחד עם הפנויה קל וחומר בנשואה (ויגער ביצר הרע מן הנשואים) או/ו מה שאמרו רבותינו בענייני המדות והמשקולות שיטה קצת לצד העודף על מנת שלא יחסר במשקלות. הגדרות האלה שאדם גודר את עצמו יחד עם ההחלטה האיתנה שבנפשו מרחיקים את האדם מהחטא. וביחוד שיזכור עול מלכות שמים שקיבל עליו. כללו של דבר על האדם להתנהג הפוך מה שחטא בו ולהיזהר מאד ממה שנכשל בו כבר פעם אחת או יותר על מנת ליצור מחיצה של ברזל בינו לבין העוון. גם כן עליו להשתדל יותר בתלמוד תורה (עפ``י דברי כב``ק הרב משה פיינשטיין) ובמתן צדקה כפי יכולתו (עפ"י דברי אדמו"ר הזקן ודברי כב``ק הרבי השביעי(. הנני מאחל לך כבעל תשובה - יהי רצון שתצליח להתגבר על יצרך ולהפכו לעבודת ה'.בברכה, השב בן שאול משה המיחל להתקבל בתשובה.
בברכת תעלה ארוכה לעלה נידף
שאלה
ברצוני לשאול מדוע הקב``ה שהוא כל יכול אינו מחזיר בתשובה את הממשלה ואת ראש הממשלה ?
תשובה

כדבריך הקב``ה הנו כל יכול (אין בו חיסרון ולא מגרעת ח``ו) ואם הוא היה רוצה בכך בודאי שהיתה ממשלת ישראל חוזרת בתשובה ומבטלת את הפינוי, אולם עלינו לדעת שהדברים האלה אומר שהינם הרבה יותר עמוקים ומורכבים.
הרמב``ם בספרו הקדוש ``מורה הנבוכים`` מסביר שהקב``ה אינו משנה את החוקים התורניים בהם נברא העולם ואותם הוא קבע בראשיתו, כגון שמעשי האדם מסורים בידו וכדברי רבותנו הקדושים ``הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים``.נמצאת למד שכל הדברים הטבעיים נקבעים מלמעלה אבל יש שם דבר אחד והוא התשובה או כפי מאמרם ז``ל ``היראה`` שהינה למעשה בידי האדם.
אם כך מהו זה שאנו אומרים בתפילה ``החזירנו בתשובה שלמה לפניך``, כוונת הפסוק שהקב``ה שהנו סיבת הסיבות ועילת העילות ישנה את הסיבות המונעות מאיתנו לראות את אורו וטובו ולבחור בו באמת וכן את המועקות שמקשות עלינו את עבודתו, כגון טרדות הפרנסה, החולי או/ו היסורים ואז יתחזק בנו הרצון הטוב והכח השכלי להבין, לשמוע ולעשות את מה שאנו מצווים בו. נכון גם שמצאנו בכתוב שהקב``ה הסב את לבו של פרעה הרשע ומנע ממנו את התשובה לאחר שהרבה לפשוע אך מכאן אין להביא ראיה שכן פרעה עצמו שקע בתעוב עוונותיו עד שחטא במה שחטא והיה קשה לו לפרוש מרצונו הרע ואילו לנו הבטיח הקב``ה ומל ה' את לבבך ושב את שבותך. ונראה לי לומר שמילה זו תבוא לאחר שתרבה הדעת בעולם ויפוצו מעינות החסידות חוצה ואולי כדברי הרב קוק שלב אחר שלב צעד אחר צעד.
שאלה
מבקש לדעת מהי הדרך הנכונה לתשובה בזמן הזה ? מה עלי לעשות כדי להיות רצוי ומקובל בעיני ה' ובעיני חכמי התורה ?
תשובה

מעולם לא התקבלה שאלה יפה וחשובה כמו השאלה ששאלת.
הדרך לתשובה הינה לשמוע בקול ה' היודע מה טוב לכלל ישראל ולכל אחד ואחד בפרט. יש לעשות את רצונו והנך יכול לפנות לקבל הדרכה לרב במקום מגוריך או/ו למרכז חב``ד שבמקום מגוריך. הדרך לתשובה הנה משולבת במידות ובמעשים. במידות צריך לבחור במידת הענווה ולסור מהכעס והתאווה. ובמעשים עלינו לחזור לדרכם של אבותינו ולשמור את מצוות ה' מאהבה. הדרך הממוצעת הנה הדרך הטובה והישרה ובה יש ללכת. הסדר הככון ללימוד הינו לדעת בראש וראשונה את המעשה אשר נעשה עפ``י השולחן ערוך או/ו קיצור שולחן ערוך (בו הדברים מתומצתים וקלים לשינון). כדאי לשלב לימוד מוסר כגון בספר ``מסילת ישרים`` של הרמח``ל ובספרי חסידות כגון ספר התניא הקדוש לאדמו``ר הזקן. יהי' רצון שה' ינחך בדרך טובה וישרה לעשות רצונו.

נ``ב
דבר נוסף שצריך לזכור ולדעת בעניינים יעודיים של התשובה הוא שהתשובה הינה תמיד היפך החטא. למשל, אדם שנכשל בשמירת העיניים צריך לשמור לבל יראה דברים שאסרו חכמים. אדם שנכשל בגזל עליו להשמר מאד וולתת בהרחבה מממונו לצדקה, אדם שנכשל במידת הכעס עליו להקפיד ולדבר בנחת רוח ובמתינות יותר מאדם רגיל וכך הלאה.
שאלה

קוראים לי אורטל ואני בת 15,ברצוני להוסיף שם שני מכיוון שאינני מרגישה ששמי מקרב אותי אל הקב``ה יתברך.אינני יודעת אם זה כדאי ורצוי.
חשבתי על השם.....אך אשמח לקבל הצעות נוספות.
תשובה

ראשית הקרבה או הריחוק מה' נובעים מהמעשים ולא מהשם, כך למדונו רבותינו. הוספת שם נהוגה רק במצבים מיוחדים ובעיקר כאשר האדם זקוק לרפואה. השם אורטל הנו נאה מאד. פירושו עפ``י פנימיות התורה והחסידות הינו ``אור`` ואין אור אלא תורה ביחד עם ה``טל`` שבו עתיד הקב``ה לחיות את המתים. לפיכך שמך מבטא גם קרבה עמוקה לקב``ה. הננו מאחלים לך כל טוב בגשמיות וברוחניות ויהי רצון שהקב``ה ימלא משאלות לבך לטובה.
בברכת התורה. השב בן שאול משה.
שאלה

הנני חוזר בתשובה אולם היצר מידי פעם מציק לי ומושך אותי לעניינים הראשונים עליהם שבתי. מה עלי לעשות ? אנא עזרו לי.
תשובה
שלום לשואל הנכבד. קטונתי מלענות לך על שאלה זו שכן גם אני טרם התגברתי עליו, שאלה זו צריכה להיות מופנת לצדיק הדור. ראה בכתבי הרב`י מכיוון שלמעשה כל דברי רבותינו הקדושים מכוונים לעניין זה (כגון על מנת להתגבר על יצר הרע בענייני נשים אומר ספר התניא הקדוש וכן בחז``ל/גמרא ``אשה חמת....`` ואלה הם דברי חיזוק להתגבר על יצר הרע בעניינים אלה) והטוב מכולם לעסוק בתורה. והתורה עצמה הנה ``תבלין`` ליצר הרע. אינך מפרט על איזה עניינים ראשונים הנך מתכוון אולם זכור שאם הקב``ה נתן לך יצר רע הוא נתן לך גם את הכח להתגבר עליו. והשולחן ערוך אומר ``יתגבר כארי`` וכזה עליך להיות במלחמה נגדו.
נ``ב
הנני מאחל לך שתזכה לקיים את דברי אדמו``ר הזקן בבחינת אתכפיא`` (לאכוף את יצר הרע לעבודת ה') ולאחר מכן תגיע ל``התהפכא``(הווי אומר הפוך אותו לכלי לעבודת הבורא). יתגבר כארי כדברי השולחן ערוך – נא פנה לרב במקום מגוריך לקבלת הדרכה אישית.
כל העניינים המתנגדים לקדושה אין לתת להם חשיבות רבה מידי כי מאותה החשיבות הם מקבלים את כוחם. אמרו רבותינו הקדושים יצר הרע דומה לחוט דק שבנקל ניתן להשתחרר ממנו אולם אם האדם נותן לו "חשיבות" הוא נעשה בעיניו כעבותות של עגלה (חבל עבה שקשה להשתחרר ממנו).
שאלה
לכבוד הרב שלום רב!לאחר הימים הנוראים התחייבתי בנדר על דף כי במידה ואכנס לאתרים שאינם צנועים אשלם סכום כסף לצדקה השבוע תקף אותי יצרי ונכנסתי לאחד כזה ואחריו לעוד ממש בלי לחשוב. האם אשלם על כל דף ודף ואתר ואתר או פעם אחת על הכל ? *בזמן שכתבתי את הנדר לא יחסתי לזה חשיבות אך עתה לאחר מעשה זה מציק לי. אני מתבייש לדבר על זה פנים אל פנים עם רב. כמובן שלאחר המעשה קיבלתי על עצמי באמת קבלות נוספות שאותם אשמור. אשמח לקבל תשובה בהקדם.
תשובה

שלום ל....אינני בעל הסמכה לרבנות אלא תלמיד. תודה על שאלתך והכנות שבה - רואים מהשאלה שהנך אדם ישר ומוסרי הרוצה ללכת בדרך ישרה ועפ``י דרכה של תורה - בימינו בגלל הסביבה בה אנו חיים וה``שבר`` שקיים בעולם בהיבט זה הדבר קשה לרבים וטובים .יישר כוחך על מה שקיבלת על עצמך. המאבק שיש לאדם עם יצרו הינו ממושך ואינו פשוט. אדמו``ר הזקן בספר התניא הקדוש מסביר בהרחבה את הנושא הזה ומפרט שכל משגה שהאדם עושה הינו מצד הנפש הבהמית של האדם והרמב``ם אומר שענייין זה מצד היותינו בעלי חומר ונמשכים לענייני העולם הזה ולתאוותיו. אולם האדם חייב להתגבר על יצרו ויש לזה פנים והיבטים שונים התלויים באדם וברקע שלו וזאת הסיבה שהשולחן ערוך מתחיל במילים ``יתגבר כארי``. לגבי תשלום הנדר נראה לי שמספיק תשלום חד פעמי לאחר קבלה בלב שלא לחזור לעניין זה, אולם לאחר קבלת התייחסות הרב נענה שנית. ראה גם אגרת התשובה בחלק השלישי בספר התניא וכן בספרים קדושים מהם ניתן לקבל תעצומות נפש וכוחות בנושא (כגון ספר טהרת הקודש של ר' אהרון ראטה וספר ``אביר יעקב`` על החומש של האדמו``רים לבית אבו חצירא שהגיעו למעלות גבוהות בקודש בגין שמירת העיניים וקדושת הברית) אולם בסופו של דבר ההחלטה הינה של האדם וכאשר ירגיל את עצמו בתוקף, פעם , פעמיים ושלוש שלא לפנות לאתרים כאלה הדבר יהיה להרגל אצלו. הנני מאחל לך שתתחזק בשמירת העינים בכוחם של הצדיקים קדושי עליון ושתשרה עליך רוח קדושה וטהרה, רוח יראת ה' ואהבתו כפי שנאמר ``למען תהיה יראת ה' על פניכם".
לשאלתך אינך חייב לשלם על כל דף ודף אלא פעם אחת על הכל ויהי רצון שזאת תהיה הפעם האחרונה שתשלם וכל מעשיך יהיו כעת לשם שמים והצדקה תהיה כדורון לאחר עזיבת החטא כדברי רבותינו הקדושים במסכת יומא.
שאלה

חזרתי בתשובה על עניינים אסורים בינו לבינה, בושתי וניחמתי על מה שעברתי. האם אוכל להיות כבראשונה ?
תשובה

כבעל תשובה אינני זכאי ולא אוכל להשיבך אולם...
דע שהרמב``ם אמר שהחוזר בתשובה לא רק שהוא חוזר למעלתו הראשונה אלא אף למעלה גדולה ממנה. רק שעל החוזר בתשובה להתמיד שלא לחזור ולעבור על מה ששב וכל מי שבוש על מה שעבר נמחלים לו כל עוונותיו וזאת עפ``י הדרך שהורה הרמב``ם בהלכות תשובה. יהי רצון שה' יתברך יתקבל תשובתך ותזכה להורות לאחרים את דרך ה'. חזק ואמץ.
שאלה
מבקש לדעת מדוע אסור לישא 2 נשים ? כיצד ניתן להתגבר על יצר הרע בעניין זה ?
תשובה

האיסור לשאת 2 נשים קשור לתקנת רבנו גרשום והוא חל על האשכנזים.
אולם ראוי לאדם שיחיה עם אשה אחת למניעת קנאה ותחרות בין הנשים.
היצר הרע בעניין נשים הינו היצר הרע העתיק בעולם ובשולחן ערוך כתוב שעל האדם להתרחק מהנשים ולהסתפק באשה המותרת לו. הרמב``ם מסביר במורה נבוכים שטבע האדם להתעורר אל גופות חדשים וככל שהאדם מתבגר הוא רוצה להשיב לעצמו חלק מנעוריו והוא שוגא במחשבה שכך יוכל לחזור לנעוריו בעוד שעליו לחיות עם הזמן ולדבוק בתורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן למעשה, לזוגיות בין איש לאשה יש 2 מרכיבים:מרכיב נפשי ומרכיב גופני ועל האדם הנשוי לטפח את המרכיב הנפשי ע``י שיכבד את אשתו כגופו ויאהבה יותר מגופו ובכך גם ישפיע על המימד הגופני וכך יוכל לבנות את הזוגיות בינו לבין אשתו במשך השנים והקשר ביניהם ילך ויתחזק במגמה חיובית בשני המישורים האלה.
שאלה
מה נדרש ממי שמשנה או מוסיף שם ? לעשות מי שברך בבית הכנסת או מעבר לזה ?
תשובה

מי שמוסיף שם (לעיתים נהגו כך לצרכי רפואה) יכול לעלות לתורה ולקבל מי שברך/ לדעת הרב יוסף קאפח זצ``ל אין צורך בזמן הזה לשנות שם כתוצאה מחזרה בתשובה. נא שים לב שמי שמשנה את שמו לפי חוקי המדינה הזאת עליו לבצע את השינוי בתעודת הזהות וגם כן אין הוא יכול לבצע שינוי נוסף בתוך שבע שנים /וכמובן תמיד יש לזכור שאין שינוי השם קובע אלא שינוי המעשה, חזק ואמץ.
שאלה
היום בערב מתבצעים תיקונים בישיבה של הרב מוגרבי בחולון.
התיקונים נוגדו על גזל ועיניים (אני פחות או יותר מבין אבל לא בדיוק
היום תרמתי כ-520 ש``ח לתיקון נשמות).אני חייל משוחרר, אינני עובד, אינני דתי מבית, אבא שלי דתי, חזר בתשובה לפני כ-13 שנים, עד היום הכל נראה בעיני אימי מאד תמוהה, 'עוד הפעם אבא שלך והשטויות שלו' - על הצום של השובבים. אני רק לאחרונה התחזקתי באמת והתחלתי להניח תפילין, אמא שלי כל הזמן אומרת לי בלשון צינית כזאת 'אתה תהיה כמו אבא שלך אתה תהיה כמו אבא שלך בסוף'. אני משער שזה מאד מפחיד אותה ואולי אפילו מדאיג, כל הקרבה שלי לדת בתקופה האחרונה אני הולך לשיעורים וזאת הדאגה העיקרית)כל תיקון היום בערב עולה בסביבות 50 שקל...זה סכום כסף נוסף שאני צריך להוציא בנוסף, הכספים שבעצם יש לי זה מחסכונות של ההורים שלי במשך השנים או מהפיקדון של הצבא, אני צריך לחשוב על העתיד כי אני יודע שיהיה לי קשה(. ואני לא יודע מה להחליט אני לא יודע מה החשיבות של התיקונים אני לא יודע מה אפשר לעשות במקום...האם אפשר לקבל עצה?
תשובה

ל...........היקר הי``ו שלום רב.

בשמך `מרומז שהנך עובד ה' יתברך, יתרומם ויתעלה נתנך לעבודתו יתברך. יחד עם זאת כבר אמר הרמב``ם בספרו ``מורה נבוכים`` שהעבודות האלה שה' רוצה מאיתנו אינן קשות ואינן דורשות מאיתנו להפקיר ח``ו את כספנו, ההפך הינו הנכון הקב``ה וחכמים דאגו מאד שהאדם לא יוציא מכספו יותר מחומש ובפרט מי שהוא אינו עובד או/ו חייל משוחרר. נכון שלצרכי צדקה וחסד מקובל בחסידות להוציא יותר מחומשד לצדקה אולם כלל זה איננו חל על מי שלא בנה עדיין בית בישראל ולפיכך הנך צריך להתרכז בהכנות לבניין בית נאמן בישראל וזאת ע``י מציאת מלאכה המפרנסת אותך בכבוד ולאחר מכן נשיאת אשה יראת ה' כדי שהשכינה תשרה בביתכם.לגבי התיקונים - האמת הינה שהרמב``ם פוסק בהלכות תשובה שעל האדם להתוודות לפני ה' יתברך על מעשים ששגה בהם באופן כזה שאף אדם לא ידע מכך ועזות פנים היא אם התגלו עוונות שבין אדם למקום ולכן נראה לי שיש בעיה בתיקונים אלה אם כי אינני יודע את מהותם וע``י מי הם נערכים, יתכן שיש מקום שאדם ישתתף בתיקון אחד כזה או שניים במשך ימי חייו אולם התיקון האמיתי הינו בחרטה על העבר ובקבלה לעתיד, כך שאין צורך להוציא כספים מיותרים על תיקונים אלה ובפרט מי שאיננו עובד עדיין. מציאות של היום אדם איננו יכול שלא לראות מלבושים שאינם צנועים רק שעליו להסיט את עיניו ולקיים ``שמירת העיניים``. הרב רבי אהרון ראטה זצ``ל כתב כמה ספרים בנושא ותוכל לעיין מעט בספריו או/ו להתבונן במה שאמר אדוננו ומורנו רבי שניאור זלמן מלאדי בספר התניא הקדוש באגרת התשובה. כמו כן להווי ידוע פסק דין הרמב``ם בהלכות דעות שעל האדם ללכת בדרך הממוצעת באופן כזה שלא יגזים לשום צד ועל זה נאמר עבדי אתה ישראל אשר בך אתפר, מוצע ש:
א. להתמקד ברכישת מקצוע מועיל וישר שיפרנס אותך בכבוד.
ב. חרטה על העבר וקבלה לעתיד וכן לחשוב מחשבות חיוביות על הקמת בית בישראל.
לקבוע לך מס' דקות כל יום לעיין בספר התניא הקדוש ובפרט שלושת השיעורים עליהם הורה נזר ישראל ותפארתו האדמו``ר השביעי של חב``ד אוהב ומקדש כל יהודי לדרך אבותינו הקדושים והוא רבי מנחם מליוובאוויטש וזוהי הוראה לכל ישראל.
ג. עיון באגרת התשובה ובספרו של רבי אהרון ראטה ואם תוכל לקרוא מעט בספר ``אביר יעקב`` על התורה שכן העיון בספר זה לאור קדושת בית אבוחצירא מועיל לשמירת העינים.
ד. כב``ק אדמו``ר מנחם מלוובאוויטש המליץ גם ללכת עם טלית קטן ובפרט לישון בו בלילה.

חזק ואמץ וה' יהיה בעזרך, השב בן שאול משה רבפוגל
שאלה

לאחרונה התחלתי תהליך של חזרה בתשובה.
הנני חושש לאכול אצל הורי למרות שהם מבטיחים לי שמרכיבי המזון יהיו כשרים בלבד וכמו כן הם יקפידו על כשרות הכלים. מה עלי לעשות ? כמו כן שמעתי שבגלל שהורי אינם שומרי שבת בכל מצב לא אוכל לאכול אצלהם, האמנם ?
תשובה

באכילה אצל יהודי שאינו שומר מצוות ישנן 2 בעיות.
הבעיה העיקרית הינה כמובן הכשרות אולם אמנם יש דעה חריגה שבישולו של מי שאינו שומר שבת הינה כבישולי עכו``ם. דעה זו הינה דעת מיעוט והדבר שונה מנושא לנושא. כלומר, אם מדובר בקידוש בודאי שאין לשתות מיינו של מחלל שבת או/ו מי שפתח בקבוק יין והוא אינו שומר שבת אולם להחמיר בעניין זה עד כדי הימנעות מאכילה אצל מחלל שבתות - הדבר נראה כרחוק (ולדעת כב"ק הרב יעקב אריאל מיותר לגבי מי שמתחיל בתהליך החזרה בתשובה שכן עליו לתקן את דרכו ראשית כל בעניינים שהינם מרכזיים והכרחיים בדת (כך הבנתי בשאלה ששאלתיו בנושא נמצאנו למדים שהבעיה העיקרית הינה בעיית הכשרת הכלים והמאכלים. את הכלים יש להכשיר בטבילה במקווה במידה ואלה כלים חדשים שנרכשו מגוי או שיוצרו ע``י גוי או/ו להגעילם אם הם כלים ישנים שכנראה בלעו איסור. לגבי הכשרת המאכלים הנושא מורכב וישנם הרבה ספרי הדרכה בנושא כגון:``כשרות המטבח``, ספריו של הרב צבי כהן שליט``א ועוד. כדאי שתרכוש אחד מהספרים ובדרכי נועם תדריך את הוריך לקראת בואך..
שאלה
רציתי להוסיף לשמי שם- ושאלתי בן אדם שהייתי אצלו פעם- אדם דתי ורוחני- הוא אמר שהציע לי אם אני רוצה את השם ראובן - זה יכול לעזור ואמר שזה חסדים ובאמת מאז קראתי לעצמי ראובן כמה זמן- ונהיה לי ביטחון והרבה הרגשה של חסדים- ב``ה ולא כעסתי על אף אחד- והיה לי הרבה שמחה - השאלה אם זה הגיוני? הרגשה ברורה הייתי הולך ברחוב ופעם ראשונה שמח וחי - ואמרתי אם זה כך אז מדוע אני צריך להישאר בסבל ?
ואם אפשר שהרב יוסיף לי את השם ראובן בבית הכנסת שלו- כי אצלי לא מברכים בעליה לתורה.
תשובה

שאלתך הופנתה לרב יעקב אריאל שליט``א. בעיקרון הרמב``ם בעד הוספת או/ו שינוי שם לחוזר בתשובה, אולם ידוע לי שהרב יוסף קאפח זצ``ל התנגד לכך. וגם הגמרא אומרת שלא השם קובע אלא המעשים וכדי להיות בשמחה לא חייבים לשנות את השם, בכל זאת נחכה להתייחסות הרב אריאל.
התייחסות הו"ק הרב יעקב אריאל .הוספת שם אינה רצויה חוץ מחולה מסוכן. אין לתלות בשינוי השם תקוות שוא העיקר הוא שינוי המעשים ולא שינוי השם
שאלה

רציתי להתייעץ איתך, יש עניין שיושב בליבי כבר זמן רב.
אני בת 19 חוזרת בתשובה מזה זמן..ברצוני להוסיף שם לת``ז, מכוון שאיני אוהבת ומתחברת אל שמי, מאז שהייתי ילדה קטנה תמיד ביקשתי שיקראו לי בשם אחר.יש לי כמה סיבות להוספת שם, כמו שציינתי אינני מתחברת אל השם ``לילך``, תקופה קשה (שלדעתי, אין קשר בין תקופה קשה לבין הוספת שם), אני חוזרת בתשובה, ורב אמר לי שהרמב``ם אמר, מי שחוזר בתשובה יכול וטוב להוסיף לשמו עוד שם.גוייסתי לצבא בניגוד לרצוני, ועל כן אני נלחמת על הזכות להיות דתיה, על הזכות להתפלל, על הזכות לשמור צניעות, כמה שזה נשמע הזוי וכואב, זה המצב.אני מודעת לכך שהוספת שם הוא תהליך ארוך ומורכב. אינני מצפה שברגע שהוסיף שם בעז``ה, מזלי ישתנה פתאום לטובה, אני לא חיה באשליה. ב``ה גם עכשיו טוב, לדעתי הכל תלוי במעשים טובים, ובתפילות.אני רוצה לתת יותר כוח ועוצמה, להתקרב יותר אל ה', להיות שלמה עם עצמי, וכמו שנאמר ``כל כבודה בת מלך פנימה``.אני כרגע מקיימת מצוות משתדלת ושואפת ליותר.לסיכום: לדעתי הוספת שם יהיה עבורי צעד מועיל.חשוב לי מאד להתייעץ ולשמוע את דעתך.חשבתי על השם הודיה, שם שאני מאד אוהבת, עם כוח ועוצמה אינסופית.תאריך הלידה שלי .............
לאימי קוראים ... ........ .מה דעתך ? האם השם הודיה יתאים לי ? ועל איזה שם תמליץ ?הנושא הנ``ל ממש דחוף. אודה,בברכת שבוע טוב.
תשובה

שינוי השם מופיע בספר המדע בהלכות תשובה לרמב``ם, פרק שני.
הרב יוסף קאפח זצ``ל אמר לי שאין הדבר מחייב בזמן הזה, מכאן שאין שינוי השם הלכה שחייבים בה. יחד עם זאת אם הנך חשה שהדבר חשוב לך ומבטא את התהליך שעברת הנך רשאית להוסיף שם, עליך לקחת בחשבון שאם הנך משנה שם בתעודת הזהות מבחינת חוקי המדינה לא ניתן לשנות לשם אחר חזרה במשך שבע שנים לאחר מכן. הרבי מולבאוויטש אומר שהשם המקורי שניתן לאדם ע``י אביו ואמו הינו שם שהסכימו עליו בשמים, לפיכך, יתכן והנך צריכה להתבונן מדוע אינך מתחברת לשם שניתן לך ? אולי עדיף להוסיף שם ולא ``למחוק`` את השם המקורי. הוספת השם יכולה להתבצע באופן צנוע, גם ללא שינוי מהותי בתעודת הזהות ואולי ניתן גם לשנות את השם ל``לילך הודיה``(צריך לבדוק במשרד הפנים) ואז מבחינה פורמלית תמשיכי להיקרא לילך אולם בקרב מכריך ומיודעיך תיקראי גם ``הודיה``( שזהו שם נאה מאד) שמבטא את ההודאה לה' יתברך על הטוב שגמל לנו) ותוכלי להביא לידי ביטוי שם זה כראות עיניך בהתאם למצב והאירוע שלפניך, למשל, עכל הזמנה לאירוע חשוב תוכלי לרשום ``.... הודיה)``.לסיכום, לדעתי אין שינוי השם הכרחי. הוספת שם הינה אפשרית, נדרש לבדוק במשרד הפנים ולעשות זאת בזהירות שלא תפגעי מהשינוי (מכיוון שיתכן שישנם מסמכים פורמליים, קודמים שהנך מופיעה בהם בשם ``......`` ושינוי השם עלול להקשות עליך.
שאלה
מדוע החילונים אינם חוזרים בתשובה ואינם מקיימים תורה ומצוות ?
תשובה
השאלה מורכבת וכוללת רבדים רבים.
ראשית, המינוח "חילוני" פירושו עפ"י התרגום הנו "זר" (כלומר מי שאיננו כהן וכאלה הם בעצם רוב ישראל), כך שמינוח זה מטעה במידה רבה. כולנו למעשה יהודים הנחלקים ל"ישראל", "כהנים" ו"לויים".
שנית, חלקם הורגל מנעוריהם ללכת בדרך מסויימת ולהתפתח עפ"י הנטיה הטבעית שכן קיום עול תורה ומצוות כרוך בהתגברות על הטבע והנטיות הטבעיות של האדם. שלישית, חלקם חושש מהמחוייבות הדתית וחש באמת שהמסגרת הדתית הנה מחייבת מדי עבורם, הן אם הדבר אמיתי והן אם הדבר דמיוני. ישנן גם סיבות אחרות שלא נוכל להיכנס אליהם בהרחבה במסגרת זו, כגון הנהגות בלתי נאותות שנראו פה ושם או/ו ראיה שטחית של הדברים ללא ההתבוננות המעמיקה הנדרשת וחלקם פשוט לא גילה עדיין את עוצמת החויה הדתית והניצוץ הדתי או/ו שהוא מחכה לאסוף שמן על מנת שהניצוץ יבער כראוי רק שהזמן חולף ועובר וחבל שלא לעשות את הדברים במועד.

 

 תגובות

 נושא   כינוי   תאריך ושעה 
3. Tip top stffu. I'll Jalen 4/21/2016 1:28:54 PM
2. Now that's suetlb! G Misty 4/20/2016 3:06:51 PM
1. Which came first, th Lakeisha 4/19/2016 4:06:35 PM
אודותינו שאלות ותשובות פורום
צייד ספרים דרוג ספרים שירה
כתבי עת איך לפרסם? חיפוש יצירות
שלום אורח
שם משתמש
סיסמא
שכחת סיסמא? לחץ כאן
משתמש חדש? לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות לכתב ווב הוצאה לאור בע"מ נבנה על ידי EKDESIGN ע"י ekdesign